Program

.:: Program konferencji ::.

Wrocław, 29-30 września 2022 roku

Konferencja będzie odbywać się w systemie hybrydowym (stacjonarnie i on-line).

Sesje stacjonarne odbywać się będą w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) we Wrocławiu przy ulicy Kamiennej 43-59

Program konferencji: Pobierz program konferencji.

Program konferencji z linkami do sesji: Pobirz program z linkami.

Obszary tematyczne Konferencji:

Wystąpienia i dyskusje specjalistów z nauk ekonomicznych, przedstawicieli sektora publicznego oraz przedsiębiorstw zgrupowane będą wokół pięciu obszarów tematycznych: 

Obszar A - Gospodarowanie prospołeczne
Obszar B - Gospodarcze aspekty migracji
Obszar C - Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna
Obszar E - Bezpieczne gospodarowanie
Obszar F - Gospodarowanie zasobami naturalnymi i środowiskiem

Sesje tematyczne

Obrady Konferencji będą się odbywać w trybie hybrydowym. Przewidziane są dwie sesje plenarne (na początku i na końcu konferencji) oraz sesje wyodrębnione w ramach obszarów tematycznych. Wystąpienia i dyskusje zostaną zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić uczestnictwo we wszystkich sesjach w ramach danego obszaru tematycznego. Obrady w ramach sesji mogą mieć formę tradycyjną (wystąpienia i dyskusja) i/lub formę paneli dyskusyjnych. Planowana jest także sesja posterowa oraz dyskusje grupowe.

29.09.2022, czwartek

10:00-11:30
sala 1

Sesja plenarna – wystąpienie inaugurujące Rektora UEW; wystąpienia prezesa PTE, prezesa GUS i przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

Link do sesji

12:00-13:30

Obszar A, Sesja A1
sala 103

Zmiany społeczno-gospodarcze na podstawie wyników spisów powszechnych  

Link do sesji

Obszar C, Sesja C1
sala 104

Globalne łańcuchy dostaw w gospodarce światowej,

Link do sesji

Obszar E, Sesja E1
sala 110

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych

Link do sesji

13:30-14:00

Lunch 

14:00-15:30

Obszar A, Sesja A2
sala 103
Społeczne i gospodarcze konsekwencje zmian demograficznych

Link do sesji

Obszar C, Sesja C2
sala 104

Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w Unii Europejskiej

Link do sesji

 

Obszar E, Sesja E2
sala 110

Bezpieczeństwo instytucji publicznych i przedsiębiorstw

Link do sesji

15:30-16:00 

Przerwa kawowa

16:00-17:30 

Obszar C, Sesja C3
sala 104

Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w Unii Europejskiej

Link do sesji

Obszar C, Sesja C4
sala 103

Warsztat

„Międzynarodowa współpraca naukowa we wspieraniu zmian w gospodarce”

Link do sesji

Obszar E, Sesja E3
sala 110

Bezpieczeństwo instytucji publicznych i przedsiębiorstw

Link do sesji

17:30-18:00 

Przerwa kawowa

19:00-22:00 

Dyskusje grupowe w trakcie kolacji 

 

30.09.2022, piątek

 

8:30-10:00
 

Obszar A, Sesja A3
sala103

Jakość życia

Link do sesji

Obszar C, Sesja C5
sala 104

Rozwój regionalny i lokalny, nowe uwarunkowania

Link do sesji

Obszar F, Sesja F1
sala 110

Klimat i środowisko

Link do sesji

10:00-10:30 

Przerwa kawowa

10:30-12:00 

Obszar A, Sesja A4
sala 103
Jakość życia

Link do sesji

Obszar B, Sesja B1
sala 104

Gospodarcze aspekty migracji

Link do sesji

Obszar F, Sesja F2
sala 110

Zasoby naturalne i energia, dostęp do energii

Link do sesji

12:00-12:30 

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Obszar A, Sesja A5
sala 103

Ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia

Link do sesji

Obszar B, Sesja B2
sala 104

Gospodarcze aspekty migracji

Link do sesji

Obszar F, Sesja F3
sala 110

 Żywność

Link do sesji

 

14:00-14:30 

Lunch 

14:30-16:00 

Sesja plenarna – wystąpienia opiekunów programowych sesji, podsumowanie konferencji

Link do sesji


Miejsce konferencji

Naszych gości zapraszamy do Wrocławia...