Konferencja

Miejsce konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Budynek CKU
ul. Kamienna 43-59
53-345 Wrocław

Konferencja odbywa się w systemie hybrydowym (stacjonarnie i on-line na platformie MS Teams)

Ważne daty

 

Uczestnictwo stacjonarne

Uczestnictwo on-line

Zgłoszenie uczestnictwa z wystąpieniem lub posterem (wraz z przesłaniem tytułu wystąpienia i abstraktu)

Do 30.06.2022

Potwierdzenie zakwalifikowania wystąpienia lub posteru

Do 15.07.2022

Zgłoszenie uczestnictwa bez wystąpienia

Do 31.08.2022

Do 15.09.2022

Uiszczenie opłaty konferencyjnej - uczestnictwo z wystąpieniem

Do 31.08.2022

Uiszczenie opłaty konferencyjnej - uczestnictwo bez wystąpienia

Do 31.08.2022

Do 31.08.2022

KONFERENCJA

29-30.09.2022

Przesłanie artykułu do jednego z Czasopism współpracujących z Konferencją

Do 31.10.2022

Informacja o zakwalifikowaniu artykułów do poszczególnych czasopism

Do 30.11.2022

Komitet programowy

Rada programowa konferencji:

prof. dr hab. Andrzej Graczyk - Przewodniczący Rady Programowej
dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UEW
dr hab. Adam Balcerzak, prof. UWM
prof. dr hab. Andrzej Bąk
dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW
dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW
dr hab. Elżbieta Broniewicz, prof. PB
dr hab. Małgorzata Burhard-Dziubińska, prof. UŁ
prof. dr hab. Stanisław Czaja
dr hab. Sławomir Czertwertyński, prof. UEW
dr hab. Joanna Dębicka, prof. UEW
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulskav
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
prof. dr hab. Romuald Jończy
dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
dr hab. Artur Klimek, prof. UEW
dr hab. Karol Piotr Kociszewski, prof. UEW
prof. dr hab. Stanisław Korenik
dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, prof. UEW
dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. UEW
dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ
dr hab. Edyta Mazurek, prof. UEW
dr hab. inż. Anna Maria Olszańska, prof. UEW
dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UEW
prof. dr. hab. Leszek Patrzałek
dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UEW
dr Dominik Rozkrut
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW
dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW
dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
dr hab. Iwona Szczepaniak, IE i GŻ
dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, prof. UEW
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr
mgr Halina Woźniak

Komitet organizacyjny

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW - przewodniczący Komitetu
dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UEW
dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW
dr Agata Buczak
dr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEW
dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, prof. UEW
dr Piotr Peternek
dr Magdalena Swacha-Lech
dr hab. Justyna Zabawa, prof. UEW

 

Sekretariat konferencji

 

Regulamin Konferencji


Miejsce konferencji

Naszych gości zapraszamy do Wrocławia...